Personvernerklæring for YX Sommerkampanje

Generelt om personvern

All behandling av personopplysninger i forbindelse med YX Sommerkampanje konkurranse («Konkurransen») er underlagt personopplysningsloven med forskrifter og EUs General Data Protection Regulation (GDPR) slik denne er implementert i norsk rett («personopplysningsloven»). Mer informasjon om selve Konkurransen finner du her (lenke). YX er opptatt av å følge de prinsippene for personvern som er nedfelt i personopplysningsloven og vi vil:

 • Være åpne om hvordan vi samler inn, bruker og lagrer dataene dine
 • Bruke dataene dine i tråd med det formålet vi har innhentet det for
 • Ikke samle inn, lagre eller behandle personopplysninger i større grad enn det vi har behov for
 • Gi deg rett til innsyn i dine personopplysninger, og tilrettelegge for sletting og retting av personopplysninger som er uriktige eller som du ikke ønsker å beholde.
 • Bruke tilstrekkelig gode sikkerhetstiltak og verktøy for å beskytte dine data

Denne personvernerklæringen skal gi deg den informasjonen du har krav på etter personopplysningsloven. Du skal få informasjon om følgende:

 • hvilke opplysninger YX samler inn om deg i og med din deltagelse i Konkurransen
 • hvorfor YX samler inn og bruker opplysningene
 • hvordan YX ivaretar dine rettigheter
 • hvordan YX etterlever kravene i personopplysningsloven
 • hvordan du kontakter YX om du har spørsmål om YX’ behandling av dine personopplysninger

Hvem gjelder denne personvernerklæringen for?

Denne personvernerklæringen gjelder deg som deltager i Konkurransen, og omhandler innhenting og bruk av dine personopplysninger i den forbindelse. Dersom du samtykker til videre bruk av dine personopplysninger, vil dette også være omfattet av denne personvernerklæringen. Vi bruker betegnelsen «deg» og «du» og liknende om deg, uavhengig av hvilke behandlinger vi gjør om deg.

Hvordan mottar vi personopplysninger om deg?

Vi behandler personopplysninger som:

 • du registrerer hos YX når du oppretter bruker for Konkurransen. Det vil være kontaktopplysninger som navn, e-postadresse, type device og brukernavn.
 • registreres regelmessig i det du bruker Konkurranse-appen, som for eksempel siste innloggingsdato, dato for bruk av appen, stasjon besøkt ved registreringer i appen, hvilken premie du har mottatt, hvilke trekninger du er med i, og andre registreringer gjort av deg.
 • ·
 • registreres ved din adferd på våre nettsider, se vår cookies-policy HER.

Hva slags informasjon behandler vi?

Når du blir med i Konkurransen , registrerer vi en rekke opplysninger om deg, som for eksempel:

 • Kontaktinformasjon som navn, adresse, e-post, kontaktadresse på OTT-tjenester som Facebook, snapchat, instagram mv
 • Opplysninger vi innhenter når du besøker våre nettsider slik som IP-adresse, informasjon om nettleseren du bruker, operativsystem, omtrentlig lokasjonsdata, samt hvilken nettside du kom fra.
 • Som deltager i YX’ Sommerkampanje behandler vi opplysninger vi mottar fra deg i denne sammenhengen.
Se vilkårene for Konkurransen for mer detaljert informasjon om YX Sommerkampanje.

Hva bruker vi personopplysningene dine til?

Vi behandler personopplysninger for å kunne administrere din deltagelse i Konkurransen.

Vi behandler personopplysninger om deg for disse spesifikke formålene:

 • Administrasjon av Konkurransen: slik som beskrevet i Konkurransevilkårene
 • Markedsføring: Vi følger markedsføringslovens bestemmelser om utsending av tilbud til våre kunder, og vil ikke sende deg markedsføring med mindre vi har lovlig behandlingsgrunnlag i form av samtykke for dette og forutsatt at du ikke har reservert deg mot slike markedsføringshenvendelser.

For at vi skal kunne administrere Konkurransen, innhenter vi nødvendige personopplysninger. Det lovlige grunnlaget for dette er ditt samtykke til å bli med i konkurransen og for behandlingen av personopplysninger.

Dersom du har gitt samtykke til det, mottar du tilbud og nyttig informasjon fra YX. Dette skjer i tråd med både personopplysningslovens og markedsføringslovens bestemmelser og vi vil legge til rette for at du kan reservere deg mot markedsføring ved å benytte lenkene for avmelding i aktuelle e-poster eller annen kommunikasjon.

Hvor lenge lagres personopplysningene om deg?

YX lagrer ikke personopplysningene om deg lenger enn nødvendig. De grunnleggende personopplysningene vi har lagret om deg er nødvendige for at vi skal kunne administrere din deltakelse i Konkurransen, og disse vil regelmessig lagres så lenge vi har samtykke til dette fra deg. I Konkurranse-appen kan du administrere dine samtykker, og endre, korrigere og slette opplysninger om deg selv. Du kan også kontakte oss på support@signifly.com for å be om innsyn eller om å få personopplysningene dine slettet.

Hvem vi deler opplysningene med

Enkelte tredjeparter utfører tjenester på YX’ vegne og hjelper oss med drift og levering av IT-tjenester. Slike tredjeparter gis tilgang til nødvendige opplysninger til bruk for de samme formålene som er beskrevet ovenfor, på vegne av oss. Vi deler personopplysninger med de kanaler vi benytter til markedsføring, som for eksempel Facebook, når du har oppgitt kontaktinformasjon til oss for slike kanaler og vi har lovlig grunnlag til å sende markedsføring til deg via disse kanalene. Vi inngår skriftlige avtaler (databehandleravtaler) med tredjeparter vi deler opplysninger med og stiller tydelige krav om å følge gjeldende personvernlovgivning, inkludert kravene til informasjonssikkerhet. Dersom slike tredjeparter skulle være etablert utenfor EU bruker vi, når det er påkrevet, EU Kommisjonens standard kontrakt som ivaretar personvernet til den enkelte og sikrer et tilfredsstillende beskyttelsesnivå. Vi deler kun dine personopplysninger med tredjeparter for at de skal kunne bistå oss i formål som er våre, og aldri for at slike tredjeparter skal benytte dine personopplysninger til sine egne formål. Utover de kategoriene av tredjeparter som er nevnt her, vil vi hverken dele med eller selge dine personopplysninger til noen.

Hvordan vi beskytter opplysningene

Personopplysninger skal behandles slik at opplysningenes integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas. Dette betyr at YX sørger for tiltak mot utilsiktet og ulovlig ødeleggelse, tap og endringer av personopplysninger.

Dine rettigheter: Innsyn, retting og sletting

Det er viktig at kontaktopplysningene vi har registrert om deg er riktige og oppdaterte. Disse er tilgjengelig i Konkurranse-appen. Du kan også kontakte oss direkte dersom du har spørsmål om eller ønsker innsyn i hvilke opplysninger vi lagrer om deg. I Konkurranse-appen kan du også endre dine opplysninger, reservere deg mot markedsføring og få informasjon om de opplysningene vi har om deg. Du kan alltid henvende deg til oss eller til Datatilsynet med spørsmål eller klager angående YX’ behandling av personopplysninger; se nærmere om dette www.datatilsynet.no.

Behandlingsansvar og Personvernombud.

YX er behandlingsansvarlig for den informasjonen vi innhenter om deg i og med Konkurransen. Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på følgende adresse:

YX Norge AS

Lysaker Torg 35

1366 Lysaker